Zmiany w zasadach WSSA na rok 2014

23 Grudnia pojawiła się zapowiedź zmian w zasadach WSSA na rok 2014. Zmiany zostały opracowane przez komitet techniczny WSSA po mistrzostwach świata w Tajwanie i pełne brzmienie nowych zasad zostanie podane do publicznej wiadomości wkrótce. W grudniowej publikacji opisano najważniejsze zmiany jakie mają zostać wprowadzone:

1. Classic Slalom

Zasady Classic Slalomu uległy największym zmianom

1.1. Kwalifikacje

Uznano, że 20 do 25 zawodników to maksymalna liczba dająca możliwość dokładnego sędziowania zawodów Classic. Dlatego zdecydowano się na system kwalifikacji.

 • W przypadku dużej liczby zawodników w decyzji głównego sędziego będzie wyznaczenie limitu zawodników w finale.
 • Bazując na rankingu światowym, najlepsi zgłoszeni zawodnicy zostaną automatycznie zakwalifikowani do finału
 • Reszta zawodników zostanie podzielona na grupy kwalifikacyjne i będzie walczyć o pozostałe miejsca w finale

Przykład: do zawodów zgłosiło się 40 zawodników, sedzia główny zdecydował, że w finale weźmie udział 24 zawodników w tym 16 rozstawionych i 8 kwalifikantów.

Top 16 + po 2. kwalifikantów z grup 1-4

1.Grupa Kwal. 2.Grupa Kwal. 3.Grupa Kwal. 4.Grupa Kwal.
17 18 19 20
24 23 22 21
25 26 27 28
32 31 30 29
33 34 35 36
40 39 38 37

 

1.2.    Czas występu

 • Czas występu będzie liczony od momentu rozpoczęcia odtwarzania muzyki
 • W związku z tą zmianą czas występu zostanie symbolicznie wydłużony do przedziału 1’45’’ – 2’00’’

Dzięki tym zmianom zawodnicy wciąż będą mieli dowolność w wybraniu momentu rozpoczęcia występu, jednak pozostawanie zbyt długo poza kubkami będzie działało na ich niekorzyść. Ma to zapobiegać niekończącym się wstępom do właściwego występu.

Ponieważ wstęp będzie według nowych ram czasowych częścią występu, będzie także brany pod uwagę przy ocenie występu.

1.3.    Punkty karne

 • Żaden kubek nie może zostać ominięty (każda przestrzeń między dwoma sąsiednimi kubkami musi zostać wykorzystana przynajmniej jeden raz). Ominięty kubek będzie traktowany tak jak strącony (-0,5pkt).

Wydłużenie czasu występu do maksymalnie dwóch minut pozwoli zawodnikowi na zastosowanie się do niej bez wpływu na kreatywność występu.

Komentarz: Dawniej stosowano różne rozwiązania, np. regułę przejechania “przynajmniej” połowy kubków w każdej linii. Teraz zdecydowano się na ścisłą kontrolę ominiętych kubków. Tricki takie jak Toe Machine czy Seven, które wjeżdżają w linię kubków ale nie przejeżdżają na drugą stronę, również są traktowane jako przejechanie pomiędzy kubkami.

1.4.    Punktacja

 • Maksymalną punktacją pozostanie 100pkt, jednak struktura została zmieniona. Zarówno za technikę jak i za wyraz artystyczny będzie można otrzymać maksymalnie 50 punktów (dawniej 60 tech. i 40 art.)
 • Punktacja za technikę będzie wciąż bazować na trudności tricków, uzupełnionej o kryteria takie jak różnorodność, ciągłość, tempo (szybkość) i rytm.
 • Punktacja za wyraz artystyczny będzie wciąż powiązana z punktacją za technikę, jednak z małą zmianą. Zamiast skokowej konstrukcji opartej o poziomy techniczne zostanie zastosowany przedział +/- 10 pkt

classic

1.5.    Trick Managment

 • Został dodany zapis, na podstawie którego sędziowie będą mogli obniżyć ocenę artystyczną (na podstawie kryterium „Trick Managment”), gdy zawodnik będzie długo przebywał poza kubkami unikając ryzyka związanego z ich strąceniem.

1.6.    Poprawne zachowanie

 • Do nowych reguł została dodana uwaga na temat poprawności zachowania i gestów zawodnika.

Ma to na celu zapobiec niewłaściwym zachowaniom – w szczególności o charakterze seksualnym i obraźliwym gestom w trakcie występu.

2. Battle

Zasady Battle zostały spisane od nowa, jednak bez żadnych znaczących zmian.

2.1.    Wymagania Techniczne

 • Wymagania techniczne zostały wyraźnie określone, pod uwagę będą brane następujące kryteria: liczba kubków, jakość wykonania tricku, ciągłość, płynność, różnorodność tricków, Footwork (Freestyle) i połączenia.

2.2.    Footwork(Freestyle)

 • Zostały wyszczególnione wymagania związane z Footwork (Freestyle). Zostanie podkreślone jego znaczenie, do tej pory często zaniedbywane przez zawodników koncentrujących się wyłącznie na trickach i combo wielu tricków, a zapominających o wejściach, zakończeniach i połączeniu ich z Footwork (Freestylem)

3. Speed Slalom

3.1.    Miejsce startu

 • Wymiary miejsce startu zostały określone na 200x40cm. Przynajmniej jedna noga startującego musi znajdować się wewnątrz. Żadne koło nie może dotykać przedniej linii ograniczającej miejsce startu.
 • W przypadku „wolnego startu” jedna noga musi znajdować się wewnątrz miejsca startu i nie może zachodzić na żadną linie ograniczającą. Pierwszy ruch nogą musi przeciąć linię startu. Ruchy ciała wciąż będą dozwolone.

starting box

3.2.    Komenda startowa

 • Komenda startowa pozostanie niezmieniona (On your marks. Set. <Beep> )
 • Wszelkie ruchy ciała po komendzie „Set” będą skutkowały falstartem

3.3.    Linia końcowa

 • Przekraczając linię końcową, noga na której jedzie zawodnik musi dotykać podłoża przynajmniej jednym kołem. (Nie wolno przeskakiwać linii końcowej)
 • Jeśli wolna noga dotknie ziemi przed linią końcową, nie ważne czy jadąca noga przejedzie już tę linię, przejazd nie zostanie zaliczony.

Komentarz: Nic nie wspomniano o sytuacji w której wolna noga pierwsza przekroczy linię końcową (przed jadącą), ale prawdopodobnie wszystko pozostanie bez zmian, czyli przejazd w takiej sytuacji nie zostanie zaliczony.

4.  Jam – Classic Slalom Par

Zmiany dotyczące indywidualnego Classic Slalomu również znajdują zastosowanie w parach.

4.1.    Czas występu

 • Czas występu został zmieniony na 2’40’’ – 3’00’’ (dawniej 3’00’’ +/- 15’’)

4.2.    Punktacja

 • Struktura punktacji została zmieniona, maksymalne oceny to 50pkt za technikę, 50pkt za wyraz artystyczny, 50pkt za synchronizację. W sumie 150 pkt.

4.3.    Synchronizacja

 • Kryterium synchronizacji będzie dotyczyć sytuacji, w której dwoje rolkarzy jedzie ten sam rodzaj tricku w tym samym kierunku. Efekt lustrzany będzie uwzględniany w wyrazie artystycznym.

Powód jest dość oczywisty, często sędziowie nie są w stanie ocenić synchronizacji kiedy dwoje rolkarzy jest daleko od siebie.

5. Slides

5.1.    Procedura

 • System zaczerpnięto z formatu Battle, zawodnicy będą rozdzielani do 4-5 osobowych grup według światowego rankingu. (dawniej najczęściej robiono konkurs kwalifikacyjny i na jego podstawie rozdzielano do grup)
 • Rolkarze będą mieli cztery próby, przy czym trzy najlepsze będą brane pod uwagę. W finale będzie to pięć prób i cztery najlepsze brane pod uwagę.

5.2.    Sędziowanie

 • Nie będzie obowiązkowych Combo (połączeń slajdów). Jednakże różnorodność będzie brana pod uwagę.
 • Slajdy będą oceniane według trudności technicznej, przebytego dystansu, kontroli ciała, sposobu zatrzymania, wykończenia i kombinacji

Update 2017, postaram się niedługo opracować omówienie aktualnych zasad, póki co pytania zadawajcie na grupe FB Między Kubkami: https://www.facebook.com/groups/1390744797659625/

Źródłowy angielski tekst:

http://www.worldslalomseries.com/news/articles/wssa-2014-ruleset/